This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Sing-up Newsletter Get 10% off your first order.

4 interest-free installments,

Free Shipping USA

Get it now, pay later

Move of the Month - January: Garnetse

Mavi hariç her renkte doğada bulunur. Ocak doğumlarında kullanılan koyu kırmızı, en yaygın garnet rengidir. Garnet takı takan kişinin sağlığını koruduğuna ve seyahat ederken onları koruduğuna inanılıyor. Garnitür, gerçeği ve inancı ifade etmek için giyilebilir.

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published

Cart